Kroužky a kurzy hvězdárna Plzeň

Astronomické kroužky
Zajímáš se o vesmír a chceš se dozvědět víc než ve škole? Na hvězdárně v Plzni pořádáme kroužky, kde získáš spoustu nových znalostí, naučíš se pozorovat astronomickým dalekohledem a v neposlední řadě poznáš mnoho lidí se stejným koníčkem.
V prvním roce se blíže seznámíš s planetami Sluneční soustavy, jejich měsíci či základními úkazy na obloze. Další rok lze nastoupit na kroužku pro pokročilé, který se věnuje vzdálenému vesmíru a dále prohlubuje znalosti nebeské mechaniky.

Během roku pro vás, účastníky kroužků, uspořádáme i několik akcí, kde získáte praktické zkušenosti s pozorováním a ovládáním dalekohledu. Hlavní událostí je dvoutýdenní letní astronomické praktikum.
Přihláška

Pro koho: kroužek doporučujeme pro děti od 12 let
Kdy: v pondělí od 16:00 do 17:30, jednou za dva týdny
Kde: v učebně plzeňské hvězdárny, U Dráhy 11
Termíny ve školním roce 2022/23 – začátečníci:
19.09., 26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12., 9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3., 17.4., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.
Termíny ve školním roce 2022/23 – pokročilí:
19.09., 03.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 16.1., 30.1., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 24.4., 22.5., 5.6., 19.6., 26.6.
Cena: 400,- Kč/školní rok
Platební údaje:
Číslo účtu: 6635381/0100
VS – rodné číslo před lomítkem (6 čísel)
Poznámka: AK 2022/23 – jméno účastníka

Kurz základů geologie a paleontologie
Geologicko-paleontologický kurz se zabývá geologickou minulostí planety Země a pozůstatky dávného života. Posluchači se v něm dozví, jak planeta vznikla, z čeho je složena, jakou má stavbu a jak se postupně formovala a měnila. Budeme se věnovat rozličným přírodním endogenním procesům, které probíhají v nitru planety, jako je desková tektonika, vulkanismus či zemětřesení. Dále pak procesům exogenním, které se odehrávají na jejím povrchu. Seznámíte se se zvláštnostmi jednotlivých geologických vrstev a podmínkami, při nichž vznikaly. Poznáte i některé základní struktury, jako jsou například vrásy a zlomy. V paleontologické části dostanete informace o tom, jak  a za jakých podmínek se život na planetě formoval. Uvidíte také celou řadu různých druhů fosílií z dávné minulosti naší planety. Některé nerosty a zkamenělé fosílie si budete moci prohlédnout a doslova ohmatat. Kromě toho se v rámci kurzu konají i prakticky zaměřené výjezdy přímo do terénu.
Přihláška

Přednášející: Josef Mucha
Trvání kurzu: 4 roky + volné navazující ročníky
Schůzky: 1× měsíčně
Kde: v učebně plzeňské hvězdárny, U Dráhy 11
Termíny ve školním roce 2022/23: Geoexkurze: neděle 16.10. Lekce:17.10., 7.11., 5.12., 9.1., 23.1., 6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6.

POZOR: Vzhledem k tomu, že tentokrát kurz začíná mimořádně exkurzí, je nutné aby se hlavně noví posluchači přihlásili na kurz včas ještě před termínem exkurze, ideálně do konce září!

Cena: 600,- Kč/školní rok; 60,- Kč/jednotlivá lekce
Platební údaje:
Číslo účtu: 6635381/0100
VS – rodné číslo před lomítkem (6 čísel)
Poznámka: GEO 2022/23 – jméno účastníka

Kurz základů meteorologie
Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají nebo chtějí získat alespoň základní vědomosti z oblasti meteorologie a klimatologie.
Budou probírány jevy a úkazy v atmosféře Země. Účastníci se seznámí se základními meteorologickými přístroji, které měří různé meteorologické veličiny. Ukážeme si základní i některé speciální typy oblačnosti a srážkovou činnost s určitým druhem oblačnosti spojenou. Bude následovat problematika tlakových útvarů, pohyb a projevy jednotlivých frontálních systémů přecházejících přes danou oblast. Zabývat se budeme i nebezpečnými nebo extrémními meteorologickými jevy jako je např. vznik bouřky, bleskové výboje, extrémní srážková činnost, silný vítr, tajfuny, tornáda a další nebezpečné jevy. V oblasti klimatologie si ukážeme některé dlouhodobé záležitosti, které může vyvolávat např. jev zvaný El Niňo. Povíme si, co z dlouhodobějšího hlediska může vyvolávat změny teplot, změny srážkového režimu, změny v pokrývce ledu a sněhu. Naznačíme vliv počasí na faunu a floru a jak se tomu živé organizmy přizpůsobují. Ukázky nejzajímavějších halových jevů budou doplněny praktickou ukázkou z optiky, která napoví, jak tyto jevy vznikají. Meteorologické jevy lze i předvídat, a tak bude nutné se seznámit s poměrně složitou problematikou různých typů předpovědí a předpovědních modelů dostupných např. na internetu. Nezapomeneme ani na sofistikovanější meteorologickou techniku v podobě radarů a meteorologických družic. A protože Země není jediným tělesem, na kterém se vytváří počasí, nebude na škodu seznámit se s meteorologickými jevy na ostatních tělesech ve Sluneční soustavě.
Přihláška

Přednášející: Lumír Honzík
Trvání kurzu: 2 roky
Schůzky: 1× měsíčně v určených termínech v pondělí od 19:00 do 20:30 hod.
Kde: v učebně plzeňské hvězdárny, U Dráhy 11
Termíny ve školním roce 2022/23: 26.9., 31.10., 21.11., 12.12., 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 22.5., 12.6.
Cena: 600,- Kč/školní rok; 60,- Kč/jednotlivá lekce
Platební údaje:
Číslo účtu: 6635381/0100
VS – rodné číslo před lomítkem (6 čísel)
Poznámka: METEO 2022/23 – jméno účastníka

 

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Čvn
1
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Čvn 1 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek ve 20 hodin. Upozornění: Pozorování  je… Celý článek
Čvn
2
21:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Čvn 2 @ 21:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý pátek v 21:00 h Upozornění: Pozorování  je možné pouze… Celý článek
21:30 Noc kostelů Šťáhlavy
Noc kostelů Šťáhlavy
Čvn 2 @ 21:30
Mobilní planetárium – sokolovna Při vhodném počasí pozorování noční oblohy  – zahrada školy
Čvn
3
So
13:00 Den dětí Štěnovice
Den dětí Štěnovice
Čvn 3 @ 13:00 – 18:00
pozorování Slunce, tvoření pro děti
Čvn
5
Po
16:00 Astronomický kroužek 2022/2023 –...
Astronomický kroužek 2022/2023 –...
Čvn 5 @ 16:00 – 17:30
Více informací na stránce o kroužcích